Friday, May 28, 2010

tiny kitten גורחתולים זקוקה לבית

STATUS:
Goldie a female ginger kitten צרלי גורה בצבע ג'ינג'י 12/7/2010
10 July 2010

Call Khaya
חיה: 0505909025

Goldie found a home מצאה בית

2 comments:

Anonymous said...

איפה סטייבי, הטרייר שהיה פה?..
מה קרה איתו?

ashkelon said...

משפחת האומנה שלו משום מה מצאה לו מסגרת אחרת ללא ידיעתינו
לכן הורדנו אותו מהבלוג. אפשר להתקשר לחיה לקבל פרטים על כלבים שמחפשים בתים או לפנות לכבלייה העירונית באשקלון - שם יש המון כלבים טובים שמחפשים בתים נואשות
תודה