Sunday, March 11, 2012

תוצאות ההגרלה של הצלת חיות !! Results of HH Purim raffle


הזוכים הם : 
חתולים - בחורה בשם אירה. אשקלונית בעלת כלבה מתוקה, היא גם מאכילה חתולי רחוב רבים. 
מראש היא אספה 10ש"ח מקרובי משפחה וחברים, והביאה לעמותה תרומה יפה. ה"תנאי" שלה להשתתפות היתה חצי מהפתקים שלה לכלבים וחצי לחתולים.  ברור שכעת חתולי הרחוב שהיא מאכילה הם אלה שיאכלו את החטיפים ושימורים ויהינו מכל מה שהיה בחבילת הפרס, בכייף. 
(היא הבהירה מראש שאם היא זוכה בחבילת הכלבים - היא רוצה לתרום את הכל לכלבים נזקקים.) 

כלבים - זכה אדם בשם ברט, מאחד המושבים ליד אשקלון.הוא אימץ בתיווך שלנו כלב , הכלב נדרס. הוא היה שבור. דרך התיווך שלנו הוא אימץ כלבה נוספת שמעוקרת, מוגנת ושמורה היטב (למד מהניסיון). נכדיו מאד אוהבים אותו ואת הכלבה. לכן הם השתתפו בשמו, למענו ולמען הכלבה שלו, בהגרלה. הם יגיעו כנראה לקראת סוף השבוע לקחת את החבילה. 
ברט הפתיע אותי כאשר הודיע שהוא והנכדים יבחרו מהחבילה כמה דברים לכלבה שלו ואת השאר יתרמו חזרה לעמותה כדי לפנק את הכלבים שלנו שנמצאים באומנה ובפנסיון. 
כמו שאני מרבה להגיד - כמה שהתנדבות בעמותה היא קשה וחושפת אותי לאירועים קשים, היא גם חושפת אותי להמון אנשים טובים !!!! :-)))
תודה רבה לכל מי שהשתתף בהגרלה !!!! 

No comments: